Intervjufrågor

Detta är bara en preliminär lista över frågor du kan ställa under en intervju. Typen av frågor kommer att variera beroende på dina omständigheter och den person du intervjuar. Ändra frågorna eller lägg till nya efter dina behov. En mycket omfattande lista över frågor (hundratals) finns i artikeln Skapa en personlig historia.

Frågor du kan ställa under en intervju

 • Vilket är ditt tidigaste minne?
 • Vilka var några av din familjs traditioner?
 • Vilken var den lyckligaste dagen i ditt liv?
 • Berätta en historia som din mamma eller pappa berättade för dig när du var ung.
 • Vilka platser har du besökt?
 • Vilka arvegods har du?
 • Vilka barndomsspel spelade du?
 • Berätta om barndomens gömställe.
 • Hur var söndagarna när du växte upp?
 • Beskriv dina känslor eller ditt vittnesbörd om Jesus Kristus. Hur fick du den kunskapen?
 • Vilka böner har du fått besvarade?
 • Beskriv den allvarligaste sjukdom eller olycka du har varit med om.
 • Kommer du ihåg någon av dina morföräldrar? Några farfarsföräldrar? Vad hette de? Hur var de?
 • Hur var dina syskon?
 • Vilka resor eller semestrar minns du?
 • Vilka speciella händelser ägde rum i ditt närområde när du växte upp?
 • Hur var din hemstad?
 • Hur var politiken där?
 • Hur många personer fanns i din familj? Beskriv varje familjemedlem.
 • Vilka typer av hushållssysslor gjorde du som barn? Vilka tyckte du om? Vilka tyckte du inte om?
 • Vilka mostrar, farbröder eller kusiner minns du? Hur var de?
 • Berätta om familjetraditioner för högtider och födelsedagar.
 • Tillhörde du några klubbar eller sociala grupper? Hur var de?
 • Vilka var dina favoritaktiviteter i barndomen?
 • Tjänade du i militären? Om så är fallet, var och när? Hur var det?
 • Vilka speciella skolminnen har du? Vilka var dina favoritlärare?
 • Vilka utmaningar mötte du som barn?
 • Vilka utmaningar har du ställts inför som vuxen?
 • Hur träffade du din make för första gången?
 • Hur spenderade din pappa sin tid?
 • Hur spenderade din mamma sin tid?
 • Berätta om förfäder du känner till – namn och datum och eventuella berättelser om dem.
 • Vad heter dina barn? Vilka är deras födelsedatum, var föddes de och vad var omständigheterna kring deras födelse och deras liv?
 • Berätta om några av de mest anmärkningsvärda personerna i din hemstad.
 • Berätta om några av dina grannar som barn, som ung och vuxen.
 • Vilka förändringar har du sett under din livstid inom teknik, samhälle, politik och så vidare?
 • Berätta om huset där du bor. Var har du bott tidigare?
 • Berätta om huset du bodde i under din barndom. Kommer du ihåg adresser eller telefonnummer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *