Vi lär alla av erfarenhet men vissa av oss måste gå på sommarskola.
(Peter De Vries)

Förskola

 1. Har du gått någon form av förskola?
 2. Hur gammal var du när du började förskolan?
 3. Var låg den?
 4. Vem drev den?
 5. Vad kan du komma ihåg om det?
 6. Kommer du ihåg några vänner eller lärare?

Grundskolan

 1. Hur gammal var du när du började grundskolan?
 2. Vad hette den första klass du gick i?
 3. Var låg den skolan?
 4. Var det en offentlig eller privat skola?
 5. Om privat, vem drev den och varför åkte du dit?
 6. Hade din grundskola en skolmaskot och skolfärger?
 7. Vilka andra grundskolor gick du på och var fanns de?
 8. Hur såg de ut?
 9. Hur många elever gick på var och en av dessa grundskolor?
 10. Kommer du ihåg dagis?
 11. Anpassade du dig lätt i grundskolan?
 12. Hjälpte familjemedlemmar dig i övergången från hem till skola?
 13. Hur långt var det till din grundskola från ditt hem?
 14. Hur kom du till grundskolan?
 15. Vad hade du för kläder?
 16. Hade du skoluniform?
 17. Hur var du som elev – samarbetsvillig i klassen, hatade skolan, pratade osv?
 18. Vilken sorts ämnen läste du i grundskolan?
 19. Läser de samma ämnen i grundskolan idag?
 20. Vilka var dina bästa ämnen, dina sämsta?
 21. Tillbringade du mycket tid med hemarbete i grundskolan?
 22. Var grundskolan lätt eller en kamp för dig?
 23. Hur var dina betyg?
 24. Belönade dina föräldrar dig för bra betyg?
 25. Vilka var de lärare du hade för varje årskurs du kommer ihåg?
 26. Vem var din favoritlärare?
 27. Vem var din sämsta lärare?
 28. Gav du någon av dina lärare ett smeknamn?
 29. Gick några av dina syskon i samma skola?
 30. Orsakade det dig några problem?
 31. Vilka var dina vänner i grundskolan?
 32. Gick du hela skolan med någon av dem?
 33. Vet du vad som hände med någon av dessa vänner senare i livet?
 34. Fick du någonsin kvarsittning efter skolan?
 35. Fick du någon gång några straff i skolan?
 36. Var du tvungen att ta itu med några mobbare?
 37. Vad gjorde du på alla hjärtans dag, påsk, jul, etc i skolan?
 38. Vilken typ av lunch åt du i skolan?
 39. Vilken typ av lunch var din favorit?
 40. Vilka lekar gillade du på rasterna?
 41. Var du involverad i skolpjäser, skolkör m.m.
 42. Påverkade sjukdom din skolgång?
 43. Vad gjorde du på somrarna?

Högstadiet

 1. Hur gammal var du när du började högstadiet?
 2. Var och vad hette högstadieskolan du gick på?
 3. Var det en offentlig eller privat skola?
 4. Om privat vem drev den och varför åkte du dit?
 5. Hade din högstadieskola en skolmaskot och skolfärger?
 6. Vilka andra högstadieskolor gick du på och var fanns de?
 7. Hur såg de ut?
 8. Hur många elever gick på var och en av dessa högstadieskolor?
 9. Hur långt var de från ditt hem?
 10. Hur tog du dig till skolan?
 11. Vad hade du för kläder? Hade du uniform?
 12. Var övergången från grundskolan till högstadiet en smidig övergång?
 13. Hjälpte familjemedlemmar till för att du skulle anpassa dig?
 14. Hur var du som elev – samarbetsvillig i klassen, hatade skolan, pratade osv?
 15. Vilka var dina bästa ämnen, dina sämsta?
 16. Vilken sorts ämnen läste du på högstadiet?
 17. Tillbringade du mycket tid med hemarbete på högstadiet?
 18. Läser de samma ämnen på högstadiet idag?
 19. Var högstadiet lätt eller en kamp för dig?
 20. Hur var dina betyg?
 21. Belönade dina föräldrar dig som priser för bra betyg?
 22. Vilka var de lärare du hade för varje årskurs du kommer ihåg?
 23. Vem var din favoritlärare?
 24. Vem var din sämsta lärare?
 25. Gav du någon av dina lärare smeknamn?
 26. Gick några av dina syskon i samma skola?
 27. Har det orsakat dig några problem?
 28. Vilka var dina vänner i högstadiet?
 29. Gick du hela skolan med någon av dem?
 30. Vet du vad som hände med någon av dessa senare i livet?
 31. Kände du att du var en del av ”inne” skaran.
 32. Var du tvungen att stanna kvar efter skolan någon gång?
 33. Fick du någon gång några straff i skolan?
 34. Hade du ett smeknamn som nörd, hulk, etc?
 35. Var du tvungen att ta itu med några mobbare?
 36. Vad gjorde du på alla hjärtans dag, halloween, jul, etc i skolan?
 37. Vilken typ av lunch åt du i skolan?
 38. Vilken typ av lunch var din favorit?
 39. Vilka spel gillade du att spela på rasten?
 40. Spelar de fortfarande dessa spel idag?
 41. Var du involverad i skolpjäser, kör m.m.
 42. Var du involverad i fritidsaktiviteter som skoltidning, idrott, band, skolspel mm.
 43. Om inte, varför inte?
 44. Hade du tänkt på vad du skulle vilja bli när du blev stor?
 45. Påverkade sjukdom din skolgång?
 46. Vilken skola tog du examen från och när?
 47. Kommer du ihåg några världsliga eller lokala händelser under din högstadietid?

Gymnasium

 1. Nämn gymnasieskolan du gick på och var den låg?
 2. Var det en offentlig eller privat skola?
 3. Om privat vem drev den och varför åkte du dit?
 4. Hade din gymnasieskola en skolmaskot och skolfärger?
 5. Om du gick på mer än en, nämn alla och var de fanns.
 6. Hur kom du till och från skolan varje dag?
 7. Var övergången från högstadiet till gymnasiet enkel eller besvärlig?
 8. Hjälpte dina familjemedlemmar till i denna process?
 9. Hur var du som elev – samarbetsvillig i klassen, hatade skolan, pratade osv?
 10. Vilken sorts ämnen läste du på gymnasiet?
 11. Vilka var dina bästa ämnen, och dina sämsta?
 12. Tillbringade du mycket tid med hemarbete på gymnasiet?
 13. Läser de samma ämnen på gymnasiet idag?
 14. Var gymnasiet lätt eller en kamp för dig?
 15. Hur var dina betyg?
 16. Belönade dina föräldrar dig för bra betyg?
 17. Namnge och prata om dina lärare.
 18. Har du någonsin haft ett disciplinproblem?
 19. Vilka var de nya vännerna du fick?
 20. Behöll du gamla vänner från grundskolan eller högstadiet?
 21. Vad har det blivit av dem?
 22. Hade du några favoritställen att hänga på?
 23. Hade du ett smeknamn som nörd, hulk, etc.
 24. Tillhörde du någon förening eller klubb?
 25. Höll du på med någon sport?
 26. Deltog du i drama, debattklubb etc?
 27. Om du inte gjorde det, varför inte?
 28. Vem var din gymnasieskolas rival?
 29. Vilka var några av höjdpunkterna under ditt andra år?
 30. Vilka var några av höjdpunkterna under ditt sista år?
 31. Har du vunnit några skol- eller idrottspriser?
 32. Vilka var dina närmaste vänner på gymnasiet?
 33. Vad har hänt med dem?
 34. Håller du kontakten med dem?
 35. Vad var din längd och vikt när du tog examen?
 36. Hur står det sig i jämförelse med dig nu?
 37. Gick du ut gymnasiet?
 38. Om du inte kunde avsluta gymnasiet, avslutade du det då senare?
 39. Varför tog du inte examen? Slutade du för att hjälpa till med familj, arbete, etc?
 40. Var och när tog du examen?
 41. Vad gjorde du för att fira din examen?
 42. Vilket var ditt sorgligaste ögonblick på gymnasiet?
 43. Vilket var ditt lyckligaste ögonblick på gymnasiet?
 44. Vad lärde du dig från gymnasiet som inte lärdes ut från dina böcker?
 45. Vilken typ av personlig utveckling fick du på gymnasiet?
 46. Har du samma åsikter idag som du hade då?
 47. Vilka kunskapsområden önskar du nu att du skulle ha ägnat mer uppmärksamhet?
 48. Vilka färdigheter har du lärt dig under dessa år?
 49. Vilka starka områden tyckte du att du hade?
 50. Vilka svaga områden fann du att du hade?
 51. Hade du bestämt dig för vad du ville göra efter gymnasiet?
 52. Har du varit på någon gymnasieträff någon gång?
 53. Vad var din reaktion då på att träffa gamla skolkamrater?
 54. Verkade de vara ”samma gamla” person som du kände för länge sedan?
 55. Levde de upp till förväntningarna eller var det besvikelser?

Ytterligare skolgång

En utbildning skadade aldrig någon som var villig att lära sig efter att han fick den.
(Okänd författare)

Yrkesskola

 1. Har du gått en yrkesskola?
 2. Vilken yrkesskola gick du på?
 3. Var det lokalt eller utanför stan?
 4. Vilket yrke studerade du?
 5. Var detta på grund av inflytande från släktingar?
 6. Vilka färdigheter fick du på yrkesskolan?
 7. Var klassen lätt eller svårare än du trodde?
 8. Blev det många timmars studier?
 9. Jobbade du som lärling när du gick på yrkesskolan?
 10. Vilken del av yrkesskolan gillade du mest?
 11. Vad gillade du minst?
 12. Vilka vänner fick du?
 13. Hur lång tid tog det för dig att avsluta programmet?
 14. Hittade du ett jobb efter examen?
 15. Efter examen från yrkesskolan, kändes ditt val rätt eller önskade du att du valt en annan inriktning?

Högskola eller universitet

 1. Vilken högskola eller universitet gick du på?
 2. Var det en offentlig eller privat skola
 3. Om privat vem drev det och varför åkte du dit?
 4. Gick du direkt från gymnasiet till högskola eller universitet?
 5. Om du inte gjorde det, vad gjorde du då i mellantiden?
 6. Om du inte hade bestämt dig för ett huvudämne när du först anmälde dig, när bestämde du dig?
 7. Vad påverkade ditt beslut för huvudämnet du valde?
 8. Var du senare fortfarande nöjd med ditt beslut?
 9. Gillade du skolan du gick på eller önskade du att du kunde ha gått i en annan?
 10. Vad märkte du hos dina studiekamrater som störde dig?
 11. Gick du med någon av dina gymnasiekompisar?
 12. Var gick de på högskola eller universitet eller vad gjorde de?
 13. Om du var tvungen att bo hemifrån för att gå i den här skolan, var det första gången du bodde hemifrån.
 14. Hur kände du att dina föräldrar tittade på dig över axeln?
 15. Vilka var några av de nya vännerna du träffade?
 16. Vilka var dina rumskamrater på högskola eller universitet?
 17. Var kom pengarna ifrån för att finansiera din högre utbildning?
 18. Var du tvungen att arbeta för att betala för din utbildning?
 19. Hur mycket kostade ditt rum och kost?
 20. Vilka var några av klasserna du gick?
 21. Var någonstans var det sannolikt att hitta dig, i biblioteket, på gymmet, på bio, lokalt uteliv, etc?
 22. Gick du med i någon förening?
 23. Vilka galna saker gjorde du när du gick på högskola eller universitet?
 24. Var du en bra student?
 25. Hur var dina betyg?
 26. Trivdes du med att studera eller var du tvungen att pressa dig själv?
 27. Vilka klasser gillade du?
 28. Vilka gillade du inte?
 29. Fanns det några professorer som sticker ut i ditt sinne?
 30. Hur imponerade de på dig?
 31. Gick du direkt till examen eller tog det längre tid?
 32. Gick du över från en högskola till en annan? Om så är fallet, varför?
 33. Vad gjorde du när du inte studerade eller var med klassen?
 34. Gick du med i några speciella intressegrupper under utbildningen?
 35. Vilken typ av aktiviteter deltog du i med den här gruppen?
 36. Var involverad i några politiska aktiviteter eller protester?
 37. Höll du på med någon sport?
 38. Var det något du gjorde som du nu ser tillbaka på som dumt eller barnsligt som du vill erkänna?
 39. Dejtade du mycket under utbildningstiden?
 40. Vilka var dina vänner av det motsatta könet som du gillade att umgås med?
 41. Var du seriös med någon utbildningen?
 42. Gick du på några evenemang som pjäser, konserter etc.
 43. Gick du på fotbollsmatcher?
 44. Gav dina föräldrar dig några råd om att bo borta från hemmet?
 45. Tog du examen från högskola eller universitet?
 46. Hur lång tid tog det för dig att avsluta dina studier?
 47. Om det tog mer än fyra år, varför?
 48. Vad var din examen?
 49. Vad var ämnet?
 50. Vad hade du för akademisk status?
 51. Gick du på examensceremonier?
 52. Vem var inledningstalaren och vad var hans ämne?
 53. Vad gjorde du för att fira?
 54. Hade du ett jobb på gång efter examen?
 55. Sammanfatta din upplevelse av utbildningen och hur den påverkade resten av ditt liv.
 56. Vilket råd skulle du ge läsaren om att gå på högskola eller universitet?
 57. Vad skulle du förändra om du kunde gå tillbaka till skolan – byta huvudämne, välja bättre vänner osv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.